Nhiều doanh nghiệp lớn tăng vay vốn nước ngoài


Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nợ công cho biết, nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2021 – 2023 được kiểm soát dưới mức trần Quốc hội cho phép (không quá 50% GDP); giảm nhẹ so với kế hoạch, đến cuối năm 2023 ước khoảng 37 – 38% GDP.

</p><figure class="VCSortableInPreviewMode custom-cursor-default-hover"><div class="custom-cursor-default-hover"><img decoding="async" loading="lazy" data-author="" id="img_635707238767718400" alt="Nhiều doanh nghiệp lớn muốn tăng vay vốn - Ảnh 1." title="Nhiều doanh nghiệp lớn muốn tăng vay vốn - Ảnh 1." src="https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2023/10/9/anh-chup-man-hinh-2023-10-09-luc-121321-16968284162312077577051.png" style="max-width:100%" width="" height="" /></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh" class="">Nợ quốc gia được kiểm soát dưới mức trần Quốc hội cho phép (không quá 50%)</p></figcaption></figure><p>Nguyên nhân chủ yếu do giảm nợ vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả.</p><p>Giai đoạn 2021 – 2022, trong điều kiện thị trường tài chính toàn cầu thắt chặt, lãi suất tăng cao, các doanh nghiệp ít vay mới, chủ yếu trả nợ. Quy mô nợ nước ngoài của khu vực công (nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh) tiếp tục giảm từ mức 14,7% GDP năm 2021 xuống dự kiến còn khoảng 10,8% GDP năm 2023.</p><p>Trong khi đó, nợ nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tăng từ 23,4% GDP năm 2021 lên 26,2% GDP năm 2023.</p><p>Đáng chú ý, theo Chính phủ, dù doanh nghiệp ít vay mới năm 2022, nhưng năm 2023 các doanh nghiệp tiếp tục tăng vay để bổ sung nguồn vốn nhằm hồi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai nhiều dự án lớn.</p><p>Cụ thể, các khoản vay nước ngoài lớn của doanh nghiệp đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước như khoản vay của Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (500 triệu USD), Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam (450 triệu USD), Công ty CP Tập đoàn Masan (308 triệu USD).</p><div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://reviewhay.top/rac-theo-chan-lu/" target="_blank" rel="dofollow" class="ua30c13f33fb38c2defa147ce662713e7"><style>.ua30c13f33fb38c2defa147ce662713e7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #2980B9!important; text-decoration:none; } .ua30c13f33fb38c2defa147ce662713e7:active, .ua30c13f33fb38c2defa147ce662713e7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua30c13f33fb38c2defa147ce662713e7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua30c13f33fb38c2defa147ce662713e7 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua30c13f33fb38c2defa147ce662713e7 .postTitle { color:#2980B9; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua30c13f33fb38c2defa147ce662713e7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }</style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">Có thể bạn quan tâm:</span>  <span class="postTitle">Rác theo chân lũ</span></div></a></div><p>Hay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (300 triệu USD), Công ty TNHH The Serpa (292 triệu USD), Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (200 triệu USD) và Công ty Hưng nghiệp Formosa Đồng Nai (200 triệu USD).</p><p>Xét về cơ cấu nợ nước ngoài quốc gia, nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng chiếm 61,4% vào năm 2021 và dự kiến tăng lên 70,7% năm 2023. Chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ nước ngoài quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đảm bảo dưới mức 25% được Quốc hội cho phép.</p><h2>Nợ công trong ngưỡng an toàn</h2><p>Theo Chính phủ, năm 2023, ước thu cân đối ngân sách đạt dự toán là hơn 1,62 triệu tỉ đồng; bội chi ở mức 4% GDP, thấp hơn dự toán Bộ Tài chính đưa ra hồi đầu năm (4,42% GDP). Những khó khăn từ thị trường bất động sản, ngân hàng đã tác động không thuận lợi tới cân đối ngân sách nhà nước năm nay.</p><p>So với 2022, bội chi năm nay tăng thêm khoảng 0,4 điểm phần trăm. Tính theo quy mô GDP 2022 (409 tỉ USD), mức bội chi 2023 gần 16,4 tỉ USD.</p><p>Về tình hình vay, trả nợ công 2023 – 2024, huy động vốn đảm bảo nhu cầu chi của ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và trả nợ gốc, công tác trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo cam kết của Chính phủ. Việc cho vay lại vốn vay nước ngoài và bảo lãnh của Chính phủ đảm bảo trong hạn mức được duyệt.</p><div style="clear:both; margin-top:0em; margin-bottom:1em;"><a href="https://reviewhay.top/khoi-dong-lai-du-an-duong-ho-chi-minh-doan-chon-thanh/" target="_blank" rel="dofollow" class="u6a6d29fb1f05dacec85ac71a4090af53"><style>.u6a6d29fb1f05dacec85ac71a4090af53 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #2980B9!important; text-decoration:none; } .u6a6d29fb1f05dacec85ac71a4090af53:active, .u6a6d29fb1f05dacec85ac71a4090af53:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6a6d29fb1f05dacec85ac71a4090af53 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6a6d29fb1f05dacec85ac71a4090af53 .ctaText { font-weight:bold; color:#464646; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6a6d29fb1f05dacec85ac71a4090af53 .postTitle { color:#2980B9; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6a6d29fb1f05dacec85ac71a4090af53:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }</style><div style="padding-left:1em; padding-right:1em;"><span class="ctaText">Có thể bạn quan tâm:</span>  <span class="postTitle">Khởi động lại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành</span></div></a></div><p>Các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo trong mức trần, ngưỡng an toàn được Quốc hội quyết định.</p><p>Đến cuối năm 2023, nợ công khoảng 39 – 40% GDP; nợ Chính phủ khoảng 36 – 37% GDP; nợ nước ngoài của quốc gia/GDP 37 – 38%…</p><p></p><p></p><p></p></div><p><br /> <br />Nguồn bài viết: <a target="_blank" rel="nofollow noopener" href="https://thanhnien.vn/nhieu-doanh-nghiep-lon-tang-vay-von-nuoc-ngoai-185231009121734011.htm">https://thanhnien.vn/nhieu-doanh-nghiep-lon-tang-vay-von-nuoc-ngoai-185231009121734011.htm</a></p><p><strong><em>Blog Review Hay Top - https://reviewhay.top</em></strong></p></div><footer class="entry-meta" aria-label="Meta bài viết"> <span class="cat-links"><span class="gp-icon icon-categories"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path d="M0 112c0-26.51 21.49-48 48-48h110.014a48 48 0 0143.592 27.907l12.349 26.791A16 16 0 00228.486 128H464c26.51 0 48 21.49 48 48v224c0 26.51-21.49 48-48 48H48c-26.51 0-48-21.49-48-48V112z" /></svg></span><span class="screen-reader-text">Danh mục </span><a href="https://reviewhay.top/chua-phan-loai/" rel="category tag">Chưa phân loại</a></span><nav id="nav-below" class="post-navigation" aria-label="Bài viết"><div class="nav-previous"><span class="gp-icon icon-arrow-left"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 138.212c0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L64.276 256.001l111.317 111.277c1.7 1.7 2.832 4.247 2.832 6.513 0 2.265-1.133 4.813-2.832 6.512L161.43 394.46c-1.7 1.7-4.249 2.832-6.514 2.832-2.266 0-4.816-1.133-6.515-2.832L16.407 262.514c-1.699-1.7-2.832-4.248-2.832-6.513 0-2.265 1.133-4.813 2.832-6.512l131.994-131.947c1.7-1.699 4.249-2.831 6.515-2.831 2.265 0 4.815 1.132 6.514 2.831l14.163 14.157c1.7 1.7 2.832 3.965 2.832 6.513z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="prev"><a href="https://reviewhay.top/tu-mat-2-canh-800-lit/" rel="prev">Tủ Mát 2 Cánh 800 Lít</a></span></div><div class="nav-next"><span class="gp-icon icon-arrow-right"><svg viewBox="0 0 192 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M178.425 256.001c0 2.266-1.133 4.815-2.832 6.515L43.599 394.509c-1.7 1.7-4.248 2.833-6.514 2.833s-4.816-1.133-6.515-2.833l-14.163-14.162c-1.699-1.7-2.832-3.966-2.832-6.515 0-2.266 1.133-4.815 2.832-6.515l111.317-111.316L16.407 144.685c-1.699-1.7-2.832-4.249-2.832-6.515s1.133-4.815 2.832-6.515l14.163-14.162c1.7-1.7 4.249-2.833 6.515-2.833s4.815 1.133 6.514 2.833l131.994 131.993c1.7 1.7 2.832 4.249 2.832 6.515z" fill-rule="nonzero" /></svg></span><span class="next"><a href="https://reviewhay.top/ket-qua-xo-so-hom-nay-kqxs-5/" rel="next">Kết quả xổ số hôm nay – KQXS</a></span></div></nav></footer></div></article></main></div><div class="widget-area sidebar is-right-sidebar" id="right-sidebar"><div class="inside-right-sidebar"><aside id="search-2" class="widget inner-padding widget_search"><h2 class="widget-title">Bạn muốn tìm gì?</h2><form method="get" class="search-form" action="https://reviewhay.top/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" title="Tìm kiếm cho:"> </label> <button class="search-submit" aria-label="Tìm kiếm"><span class="gp-icon icon-search"><svg viewBox="0 0 512 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M208 48c-88.366 0-160 71.634-160 160s71.634 160 160 160 160-71.634 160-160S296.366 48 208 48zM0 208C0 93.125 93.125 0 208 0s208 93.125 208 208c0 48.741-16.765 93.566-44.843 129.024l133.826 134.018c9.366 9.379 9.355 24.575-.025 33.941-9.379 9.366-24.575 9.355-33.941-.025L337.238 370.987C301.747 399.167 256.839 416 208 416 93.125 416 0 322.875 0 208z" /></svg></span></button></form></aside></div></div></div></div><div class="site-footer"><div id="footer-widgets" class="site footer-widgets"><div class="footer-widgets-container grid-container"><div class="inside-footer-widgets"><div class="footer-widget-1"></div><div class="footer-widget-2"><aside id="custom_html-3" class="widget_text widget inner-padding widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=50874944-02b1-4417-b5b2-9aa02e96aa0e" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src ="https://images.dmca.com/Badges/_dmca_premi_badge_2.png?ID=50874944-02b1-4417-b5b2-9aa02e96aa0e" alt="DMCA.com Protection Status" /></a> <script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"></script></div></aside></div><div class="footer-widget-3"></div></div></div></div><footer class="site-info" aria-label="Trang" itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope><div class="inside-site-info grid-container"><div class="copyright-bar"> © 2023 Phụ Nữ Đảm Đang</div></div></footer></div><a title="Di chuyển lên đầu trang" aria-label="Di chuyển lên đầu trang" rel="nofollow" href="#" class="generate-back-to-top" data-scroll-speed="400" data-start-scroll="300"> <span class="gp-icon icon-arrow-up"><svg viewBox="0 0 330 512" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1.414"><path d="M305.863 314.916c0 2.266-1.133 4.815-2.832 6.514l-14.157 14.163c-1.699 1.7-3.964 2.832-6.513 2.832-2.265 0-4.813-1.133-6.512-2.832L164.572 224.276 53.295 335.593c-1.699 1.7-4.247 2.832-6.512 2.832-2.265 0-4.814-1.133-6.513-2.832L26.113 321.43c-1.699-1.7-2.831-4.248-2.831-6.514s1.132-4.816 2.831-6.515L158.06 176.408c1.699-1.7 4.247-2.833 6.512-2.833 2.265 0 4.814 1.133 6.513 2.833L303.03 308.4c1.7 1.7 2.832 4.249 2.832 6.515z" fill-rule="nonzero" /></svg></span> </a><script id="generate-a11y">!function(){"use strict";if("querySelector"in document&&"addEventListener"in window){var e=document.body;e.addEventListener("mousedown",function(){e.classList.add("using-mouse")}),e.addEventListener("keydown",function(){e.classList.remove("using-mouse")})}}();</script><script id="toc-front-js-extra">var tocplus = {"smooth_scroll":"1","visibility_show":"hi\u1ec3n th\u1ecb m\u1ee5c l\u1ee5c","visibility_hide":"\u1ea9n m\u1ee5c l\u1ee5c","width":"100%"};</script> <script data-optimized="1" src="https://reviewhay.top/wp-content/litespeed/js/154b8c6dea315a15a3ecf47ab2509a67.js?ver=dd198" id="toc-front-js"></script> <!--[if lte IE 11]> <script src="https://reviewhay.top/wp-content/themes/generatepress/assets/js/classList.min.js?ver=3.3.1" id="generate-classlist-js"></script> <![endif]--> <script id="generate-menu-js-extra">var generatepressMenu = {"toggleOpenedSubMenus":"1","openSubMenuLabel":"M\u1edf Sub-menu","closeSubMenuLabel":"\u0110\u00f3ng Sub-menu"};</script> <script data-optimized="1" src="https://reviewhay.top/wp-content/litespeed/js/7d50bef4c16ec8a21135689329640fb8.js?ver=a8407" id="generate-menu-js"></script> <script id="generate-back-to-top-js-extra">var generatepressBackToTop = {"smooth":"1"};</script> <script data-optimized="1" src="https://reviewhay.top/wp-content/litespeed/js/247b625bdcb555138f985f0afe1bcb5f.js?ver=8ac1d" id="generate-back-to-top-js"></script> <script data-no-optimize="1">var litespeed_vary=document.cookie.replace(/(?:(?:^|.*;\s*)_lscache_vary\s*\=\s*([^;]*).*$)|^.*$/,"");litespeed_vary||fetch("/wp-content/plugins/litespeed-cache/guest.vary.php",{method:"POST",cache:"no-cache",redirect:"follow"}).then(e=>e.json()).then(e=>{console.log(e),e.hasOwnProperty("reload")&&"yes"==e.reload&&(sessionStorage.setItem("litespeed_docref",document.referrer),window.location.reload(!0))});</script></body></html> <!-- Page optimized by LiteSpeed Cache @2023-11-29 09:42:49 --> <!-- Page cached by LiteSpeed Cache 5.7.0.1 on 2023-11-29 09:42:49 --> <!-- Guest Mode -->