EVN được lựa chọn nhà máy điện gió, mặt trời chuẩn để tính khung giá phát điện


Cụ thể, khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió được ban hành hằng năm và được xây dựng trên căn cứ theo cường độ bức xạ trung bình năm của ba khu vực Bắc, Trung và Nam.

Việc lựa chọn nhà máy điện mặt trời chuẩn để xây dựng khung giá phát điện tùy theo các khu vực quy định.

Theo Thông tư quy định, trước ngày 1.11 hằng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm đề xuất lựa chọn nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn để tính toán khung giá phát điện; tính toán hoặc có thể thuê tư vấn lựa chọn bộ thông số và tính toán giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn theo quy định.

EVN được lựa chọn nhà máy điện gió, mặt trời chuẩn để tính khung giá phát điện - Ảnh 1.

Trước ngày 1.11 hằng năm, EVN có trách nhiệm đề xuất lựa chọn nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn để tính toán khung giá phát điện

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán khung giá phát điện, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) có trách nhiệm kiểm tra chi tiết nội dung hồ sơ, tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trình duyệt. Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực có văn bản yêu cầu EVN sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ.

Có thể bạn quan tâm:  Trải nghiệm rất lạ trên đất Lào

Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Cục Điều tiết điện lực, EVN có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình về nội dung trong hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp nhận được hồ sơ hợp lệ và báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá phát điện do EVN trình.

Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực tổ chức lấy ý kiến đối với khung giá phát điện thông qua Hội đồng tư vấn do Bộ Công thương quyết định thành lập hoặc đối tượng chịu tác động.

Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định khung giá phát điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt khung giá phát điện cho loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền, nhà máy điện gió trên biển, nhà máy điện gió ngoài khơi cho năm tiếp theo và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực. 

Trường hợp khung giá phát điện của năm tiếp theo chưa được công bố, cho phép tạm thời áp dụng khung giá phát điện có hiệu lực gần nhất.

Có thể bạn quan tâm:  Thái Thị Hoa chia sẻ kinh nghiệm cho đàn em 'chinh chiến' Miss Earth 2023

Thông tư này không áp dụng đối với các dự án có hợp đồng mua bán điện đã ký với EVN với giá điện còn hiệu lực, dự án điện tái tạo chuyển tiếp theo quy định tại Thông tư 15/2022 do Bộ Công thương ban hành trước đây, quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.Nguồn bài viết: https://thanhnien.vn/evn-duoc-lua-chon-nha-may-dien-gio-mat-troi-chuan-de-tinh-khung-gia-phat-dien-18523111416450639.htm

Blog Review Hay Top - https://reviewhay.top